Menu

تعریف رشته

مهندسی بهداشت حرفه ای علمی است که با پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای شغلی، در جهت تآمین، حفظ و ارتقاء بالاترین سطح سلامت جسمی، روانی و اجتماعی کارکنان تمام مشاغل تلاش می کند و پیشگیری ها و حفاظت های لازم را از کارکنان در برابر مخاطرات شغلی ناشی از عوامل زیان آور محیط کار مد نظر دارد.

رسالت رشته

مأموریت اصلی رشته مهندسی بهداشت حرفه ای و ایمنی کار، تربیت دانش آموختگانی است که قادرند با پیش بینی، ارزیابی و کنترل عوامل مخاطره زای محیط کار، سلامت جسمی، روانی و اجتماعی  نیروی کار را تا بالاترین سطح ممکن تأمین نموده و با مشارکت افراد در کارهای متناسب با قابلیت های جسمی و روانی آنان، بهره وری و اثربخشی را ارتقاء بخشند.

معرفی گروه

رشته بهداشت حرفه ای برای اولین بار در سال 57 در ایران با نام پرستار صنعتی تاسیس شد. نام این رشته در سال 1353 به بهداشت صنعتی تغییر یافته و در سال 1359 اولین دوره کارشناسی ارشد این رشته در دانشکده بهداشت دانشگاه تهران (علوم پزشکی فعلی) تشکیل شد. همزمان رشته ایمنی و بهداشت کار در مدرسه عالی حفاظت و بهداشت کار نیز راه اندازی شد این رشته در انقلاب فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفت و در سال 1361 اولین دوره در مقطع کاردانی در دانشگاه تهران دانشجو پذیرفت .

گروه بهداشت حرفه ای دانشکده علوم پزشکی بهبهان نیز فعالیت آموزشی خود را با پذیرش 20 نفر دانشجو در رشته بهداشت حرفه ای در مقطع کارشناسی ناپیوسته از سال تحصیلی 91-90 آغاز نموده است. در حال حاضر گروه 3 عضو هیأت علمی و 4 کارشناس آزمایشگاه دارد.