Menu

دانشکده پیراپزشکی بهبهان

  اطلاعیه  

 با سلام 

 بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می شود دا...

ترم تابستان دانشگاه علوم پزشکی بندر عباس

اطلاعیه با سلام بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می شود دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد در تابستان 1400 ترم تاب...
1400/04/01 | خ آقاجری | | اطلاعیه | 58 | 0 نظر | print | |

اطلاعیه

با سلام

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی رسانده می شود دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در نظر دارد در تابستان 1400 ترم تابستانی به صورت مجازی برگزار نماید. دانشجویان متقاضی می توانند جهت ثبت نام از طریق سایت معاونت آموزشی آن دانشگاه به آدرس http://eduv.hums.ac.ir  از روز سه شنبه مورخ 01/04/1400 لغایت پایان وقت روز دوشنبه مورخ 14/04/1400 اقدام نمایند (شیوه نامه و جزئیات مربوط به آن پیوست می باشد).

فایل/فایل های پیوست
فایل های پیوست
دانلود1
دانلود2
نویسنده
خ آقاجری

aghajarizahra@ymail.com
*******

خ آقاجری

  نظرات

نظری وجود ندارد.